Ασκήσεις (εκφωνήσεις και μερικές φορές λύσεις) για τα μαθηματικά του Γυμνασίου αλλά και γενικότερα ειδήσεις, νέα, και υλικό για τα μαθηματικά της εκπαίδευσης