Στο παρακάτω 9σέλιδο φυλλάδιο μπορείτε να βρείτε θεωρία και επαναληπτικές ασκήσεις στους Φυσικούς Αριθμούς για την Α' Γυμνασίου.

Το φυλλάδιο περιλαμβάνει ορισμούς, τεχνικές για στρογγυλοποιήσεις, τις τέσσερις πράξεις, τις δυνάμεις των αριθμών, αριθμητικές παραστάσεις και προτεραιότητα των πράξεων, διαίρεση-διαιρέτες, Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο, Πρώτους αριθμούς. Στο τέλος υπάρχουν 25 ασκήσεις χωρισμένες σε 2 ομάδες για την εμπέδωση.