Εδώ θα βρείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια όλων των προηγούμενων ετών, από το 2018 μέχρι και φέτος. Το άρθρο εμπλουτίζεται κάθε έτος με τα νέα θέματα και τις επίσημες απαντήσεις ή λύσεις τους. 

Επίσης, θα βρείτε παρακάτω και χρήσιμο συνοδευτικό υλικό για την προετοιμασία, όπως ενδεικτικά θέματα για τις εξετάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, αλλά και φύλλα απαντήσεων. 

 

Γραπτή δοκιμασία για Πρότυπα Γυμνάσια 2024


Γραπτή δοκιμασία για Πρότυπα Γυμνάσια 2023

Γραπτή δοκιμασία για Πρότυπα Γυμνάσια 2022


Γραπτή δοκιμασία για Πρότυπα Γυμνάσια 2021

 

Γραπτή δοκιμασία για Πρότυπα Γυμνάσια 2020

 

Ενδεικτικά θέματα εξετάσεων


Γραπτή δοκιμασία για Πρότυπα Γυμνάσια 2019

Γραπτή δοκιμασία για Πρότυπα Γυμνάσια 2018

 

Επίσης, μπορείτε να δείτε παρακάτω μερικά δείγματα απαντητικών φύλλων.

ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020