Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών (ΕΚΑ) ανακοίνωσε ότι έλαβε πάνω από 22.000 αιτήσεις για τις κενές θέσεις αστροναυτών που προκήρυξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ/ESA), με ένα αρκετά ευρύ φάσμα υποψηφίων να καταθέτει τα πιστοποιητικά του για μια θέση στο διάστημα. Οι επίδοξοι αστροναύτες από ολόκληρη την Ευρώπη θα αναμένουν τώρα το επόμενο βήμα στη διαδικασία επιλογής αστροναυτών, μετά το κλείσιμο στις 18 Ιουνίου της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων του Οργανισμού σε 11 έτη.  

Αν και τα αριθμητικά στοιχεία δεν είναι ακόμη τα τελικά, οι αρχικοί αριθμοί δείχνουν ότι άνω των 22000 ατόμων υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις κενών θέσεων για αστροναύτες του ΕΚΑ και του ΕΟΔ. Κατά την τελευταία πρόσκληση του ΕΚΑ για αστροναύτες το 2008, ο αριθμός των αιτούντων που υπέβαλαν ιατρικό πιστοποιητικό και οριστικοποίησαν το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησής τους ήταν 8413.

Μέσω αυτού του γύρου προσλήψεων, περισσότεροι από 200 υπέβαλαν αίτηση για τη νεοσυσταθείσα κενή θέση αστροναύτη (με φυσική αναπηρία) και περίπου το 5400/24% όλων των αιτούντων για τη θέση του αστροναύτη προσδιορίζονται ως γυναίκες – το 2008, το ποσοστό αυτό ήταν 15,5%.

Η επιλογή των αστροναυτών του 2021 αποτελεί την πρώτη φορά που το ΕΚΑ ανακοινώνει κενές θέσεις για αστροναύτη με φυσική αναπηρία. Αναμένεται ότι ο επιτυχών υποψήφιος θα συνεργαστεί με το ΕΚΑ για να καθορίσει τις προσαρμογές που απαιτούνται ώστε να υπηρετήσει αυτός ο αστροναύτης ως επαγγελματίας μέλος του πληρώματος σε μελλοντική διαστημική αποστολή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν παραληφθεί αιτήσεις από όλα τα κράτη μέλη και τα συνδεδεμένα κράτη μέλη. Αυτό περιλαμβάνει και τη Λιθουανία, οι πολίτες της οποίας κατεστάθησαν επιλέξιμοι πρόσφατα λόγω του νέου καθεστώτος της χώρας ως συνδεδεμένο μέλος του ΕΚΑ. Από την Ελλάδα, αίτηση υπέβαλαν 280 άτομα, εκ των οποίων 60 γυναίκες. Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία των αιτήσεων:

https://esamultimedia.esa.int/docs/careers/ESA_AStroSel_2021_Preliminary_Numbers.pdf

Επόμενα βήματα για την επιλογή

Από το κλείσιμο των ανακοινώσεων κενών θέσεων στις 18 Ιουνίου 2021 έως την παγκόσμια ανακοίνωση επιλεχθέντων αστροναυτών στα τέλη του 2022, η διαδικασία επιλογής αστροναυτών του ΕΚΑ αποτελείται από έξι βασικά στάδια.

Το πρώτο από αυτά τα στάδια είναι η διαλογή. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με βάση όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται, το έντυπο της αίτησης και το ερωτηματολόγιο διαλογής που συμπληρώνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις για τη θέση του αστροναύτη (με φυσική αναπηρία) θα υποβάλλονται επίσης σε ιατρική διαλογή.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται στο τέλος κάθε σταδίου σχετικά με το αν η αίτησή τους έχει περάσει επιτυχώς στο επόμενο βήμα. Ωστόσο, η υπομονή είναι αρετή, διότι ολόκληρη η διαδικασία επιλογής θα διαρκέσει ενάμισι χρόνο.

Μια θετική πρόκληση

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΚΑ, Josef Aschbacher, αναφέρει ότι η Υπηρεσία επεδίωξε να προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων μέσω της εκστρατείας προσλήψεων και αναμένει με ενδιαφέρον την πρόκληση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων της Ευρώπης.

«Η δημιουργία ενός αποθεματικού αστροναυτών, παράλληλα με την επιλογή τεσσάρων αστροναυτών που θα προστεθούν στο προσωπικό και ενός αστροναύτη με φυσική αναπηρία, παρέχει περισσότερες ευκαιρίες στους υποψηφίους μας από ποτέ. Ωστόσο, όπως φαίνεται από τους αρχικούς αριθμούς, εξακολουθεί να υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός για αυτούς τους πολυπόθητους ρόλους στο διάστημα», αναφέρει.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που υποβάλλατε αίτηση, για τον χρόνο που αφιερώσατε και την προσπάθεια που έχετε ήδη καταβάλει για την αίτησή σας για τη θέση του αστροναύτη. Εκτιμούμε την υπομονή σας καθώς η ομάδα μας εργάζεται για να διασφαλίσει μια δίκαιη και διεξοδική διαδικασία και υπενθυμίζουμε σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το διάστημα ότι το να είναι κανείς αστροναύτης δεν είναι η μοναδική ευκαιρία που είναι διαθέσιμη στο ΕΚΑ. Τα επόμενα χρόνια θα αναζητήσουμε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών του διαστήματος και σας ενθαρρύνω να δείτε αυτές τις ευκαιρίες στον ιστότοπο του ΕΚΑ στις ευκαιρίες καριέρας.»

Ο Διευθυντής του τμήματος Ανθρώπινης και Ρομποτικής Εξερεύνησης του ΕΚΑ, David Parker, επαναλαμβάνει τα εξής σχόλια και αναφέρει: «Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι παρατηρείται αύξηση της κατανομής των φύλων μεταξύ των αιτούντων σε αυτή την επιλογή αστροναυτών, αλλά οι αριθμοί δείχνουν επίσης ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των φύλων στον τομέα του διαστήματος. 

«Η εκπροσώπηση όλων των τμημάτων της κοινωνίας μας αποτελεί θέμα που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Ανυπομονώ να δω ποιοι από αυτούς τους υποψηφίους θα ενταχθούν στο υπάρχον σώμα αστροναυτών μας και θα συμβάλλουν στην εκπροσώπησή μας τόσο στη γη όσο και στο διάστημα».

Τα τελικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τη γεωγραφική κατανομή των αιτήσεων θα δημοσιευτούν αμέσως μόλις καταστούν διαθέσιμα. Τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την επιλογή αστροναυτών του ΕΚΑ θα παρέχονται επίσης στη διεύθυνση esa.int/YourWayToSpace.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες διαθέσιμες ευκαιρίες εργασίας στο ΕΚΑ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση jobs.esa.int.