Για πρώτη φορά εδώ και 11 χρόνια, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) αναζητά νέους αστροναύτες. Τα νέα μέλη θα συνεργαστούν με τους αστροναύτες της ESA, καθώς η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή εξερεύνησης του διαστήματος.

Χρονική αφετηρία είναι η 31η Μαρτίου 2021, οπότε και ανοίγουν οι θέσεις για νέους αστροναύτες. Η ESA ενθαρρύνει ιδιαιτέρως να υπάρξουν αιτήσεις για τις συγκεκριμένες θέσεις και από γυναίκες, καθώς ο οργανισμός επιδιώκει ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις τάξεις του.

Ο Γενικός Διευθυντής της ESA Jan Wörner δηλώσει: «Χάρη στην ισχυρή εντολή των κρατών μελών της ESA κατά το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο μας το 2019, η Ευρώπη παίρνει τη θέση που της αναλογεί στην εξερεύνηση του διαστήματος. Για να προχωρήσουμε πιο πέρα από ποτέ, χρειάζεται να διευρύνουμε το όραμά μας όπως ποτέ ξανά. Η συγκεκριμένη διαδικασία προσλήψεων αποτελεί το πρώτο βήμα και ανυπομονώ πραγματικά να δω την εξέλιξη του Οργανισμού, σε όλους τους τομείς της εξερεύνησης του διαστήματος και της καινοτομίας, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους μας, τα προσεχή έτη».

«Η εκπροσώπηση όλων των τμημάτων της κοινωνίας μας αποτελεί ανησυχία την οποία λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη», αναφέρει ο David Parker, Διευθυντής Ανθρώπινης και Ρομποτικής Εξερεύνησης της ESA. «Η ποικιλομορφία στην ESA δεν πρέπει να αφορά μόνο την καταγωγή, την ηλικία, το υπόβαθρο ή το φύλο των αστροναυτών μας, αλλά ενδεχομένως και τις σωματικές αναπηρίες.  Για να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα, παράλληλα με την πρόσληψη αστροναυτών, εγκαινιάζω το Parastronaut Feasibility Project -  ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να υλοποιηθεί».

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις εργασίας διαρκεί από τις 31 Μαρτίου έως τις 28 Μαΐου 2021 και η ESA θα εξετάσει μόνο τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στον ιστότοπο ESA Career εντός του συγκεκριμένου διαστήματος των οκτώ βδομάδων. Κατόπιν, θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής που αποτελείται από έξι στάδια, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2022.

Αστροναύτες στην ESA (πόστερ)

Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου θα γίνει συνέντευξη τύπου, για ενημερωθούν τα ΜΜΕ σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, καθώς ο στόχος είναι να υπάρξει πραγματική αλλαγή στην ESA σε επίπεδο γενεών.

Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) αποτελεί την πύλη της Ευρώπης προς στο διάστημα.

Η ESA αποτελεί διακυβερνητικό οργανισμό ο οποίος ιδρύθηκε το 1975, με αποστολή να διαμορφώσει την ανάπτυξη των διαστημικών δυνατοτήτων της Ευρώπης και να διασφαλίσει πως οι επενδύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το διάστημα ωφελούν τόσο τους πολίτες της Ευρώπης όσο και ολόκληρου του κόσμου.

Η ESA διαθέτει 22 κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο. Σλοβενία και Λετονία αποτελούν Συνδεδεμένα Μέλη.

Η ESA έχει θεσπίσει επίσημη συνεργασία με έξι κράτη μέλη της ΕΕ. Ο Καναδάς συμμετέχει σε κάποια από τα προγράμματα της ESA στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας.

Μέσω του συντονισμού των οικονομικών και πνευματικών πόρων των μελών της, η ESA έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει προγράμματα και δραστηριότητες πέραν του πεδίου εφαρμογής μιας μόνο ευρωπαϊκής χώρας. Συνεργάζεται συγκεκριμένα με την ΕΕ για εφαρμογή των προγραμμάτων Galileo και Copernicus, καθώς επίσης με την Eumetsat για την ανάπτυξη μετεωρολογικών αποστολών.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ESA στη διεύθυνση www.esa.int