Τι είναι το πρόβλημα των τεσσάρων χρωμάτων που συνάρπασε και απογοήτευσε γενιές μαθηματικών

Το πρόβλημα των τεσσάρων χρωμάτων (four-color problem) είναι πολύ εύκολο να εξηγηθεί και να κατανοηθεί, αλλά η πολύπλοκη απόδειξή…

Το πρόβλημα του πάρτι: Ένας νέος τρόπος πρόβλεψης της δομής σε γραφήματα

Μια νέα εργασία απέδειξε ένα ερώτημα στη Θεωρία Γράφων που απασχολεί εδώ και δεκαετίας τους μαθηματικούς, που ασχολούνται με το…