Στο παρακάτω φυλλάδιο θα βρείτε 15 επαναληπτικές ασκήσεις στην Αλγεβρα της Β' Λυκείου για τα τεχνικά Λύκεια. Η έμφαση δίνεται στους τριγωνομετρικούς αριθμούς, στα πολυώνυμα και τα συστήματα γραμμικών εξισώσεων

Σχόλια