Μετά την απογείωση τον περασμένο Νοέμβριο και την προσεκτική βαθμονόμηση για πάνω από έξι μήνες της πιο προηγμένης αποστολής που είναι αφιερωμένη στη μέτρηση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich έχει τεθεί πλέον σε λειτουργία, το οποίο σημαίνει ότι τα δεδομένα του είναι διαθέσιμα σε ερευνητές του κλίματος, για προγνώσεις για τον ωκεάνιο καιρό και σε άλλους χρήστες δεδομένων.

Ο Sentinel-6 είναι μια από τις αποστολές Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η υλοποίησή του είναι αποτέλεσμα μιας  εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Εκµετάλλευση Μετεωρολογικών ∆ορυφόρων (Eumetsat), της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και ∆ιαστήµατος (NASA) και της Εθνικής Υπηρεσίας για τους Ωκεανούς και την Ατµόσφαιρα (NOAA), με τη συμβολή του Εθνικού Κέντρου Διαστηµικών Μελετών της Γαλλίας (CNES).

Η αποστολή αποτελείται από δύο πανομοιότυπους δορυφόρους που θα εκτοξευτούν με διαφορά πέντε ετών. Τον Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich που εκτοξεύτηκε στις 21 Νοεμβρίου 2020 και τον Copernicus Sentinel-6B, που θα εκτοξευτεί το 2025.

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αποτελεί βασικό δείκτη της κλιματικής αλλαγής, επομένως η ακριβής παρακολούθηση του μεταβαλλόμενου ύψους της επιφάνειας της θάλασσας επί δεκαετίες είναι ουσιαστικής σημασίας για την κλιματική επιστήμη, για τη χάραξη πολιτικής και, εν τέλει, για την προστασία της ζωής όσων βρίσκονται σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου που τελούν σε κίνδυνο.

Χρησιμοποιώντας ραντάρ αλτιμετρίας τελευταίας τεχνολογίας, που αναπτύχθηκε από την ESA, αυτή η νέα αποστολή θα προωθήσει τη μακροπρόθεσμη καταγραφή των μετρήσεων ύψους της επιφάνειας της θάλασσας που ξεκίνησαν το 1992 από τον δορυφόρο Topex-Poseidon (Γαλλία-ΗΠΑ) και συνεχίστηκαν με τη σειρά δορυφορικών αποστολών Jason.

Ο Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich σύντομα θα αναλάβει τη σκυτάλη και θα επεκτείνει το σύνολο δεδομένων – ένα σύνολο δεδομένων που αποτελεί το «χρυσό πρότυπο» για τις μελέτες για το κλίμα. 

Σύμφωνα με την Julia Figa Saldana, διευθύντρια του προγράμματος ωκεάνιας υψομετρίας στην Eumetsat, «ο Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich ακολουθεί την ίδια τροχιά με την τρέχουσα αποστολή αλτιμετρίας αναφοράς, τον Jason-3, τους τελευταίους έξι μήνες, έτσι ώστε οι δορυφόροι να έχουν την ίδια «οπτική» του ωκεανού. Ειδικοί από όλον τον κόσμο συνεργάστηκαν εντατικά τους τελευταίους έξι μήνες, παρά τους περιορισμούς στον χώρο εργασίας που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωναϊού, για να διασταυρώσουν τα δεδομένα τους ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια. Τα δεδομένα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία στην Eumetsat στο Ντάρμσταντ της Γερμανίας, από όπου ελέγχεται και ο δορυφόρος, και από όπου τα δεδομένα διατίθενται στους χρήστες ωκεάνιων και μετεωρολογικών προβλέψεων».

Ο Craig Donlon, επιστήμονας της αποστολής Sentinel-6 της ESA, εξηγεί: «Βασιζόμενοι σε μια μεγάλη παράδοση ευρωπαϊκών αποστολών αλτιμετρίας διπλής συχνότητας, το αλτίμετρο Poseidon-4 του Sentinel-6 σχεδιάστηκε για να φέρει νέες υψηλής ανάλυσης, ζώνης Ku μετρήσεις ραντάρ στη χρονοσειρά αλτιμετρίας αναφοράς. 

«Για να διαχειριστεί τη μετάβαση από τις μετρήσεις χαμηλότερης ανάλυσης του Jason-3 στα προϊόντα υψηλής ανάλυσης του Sentinel-6 με σιγουριά, ο Poseidon-4 λαμβάνει ταυτόχρονα συμβατικές μετρήσεις χαμηλής ανάλυσης με μετρήσεις ραντάρ υψηλής ανάλυσης. Τα προϊόντα υψηλής ανάλυσης θα καταστούν διαθέσιμα αργότερα εντός του έτους. Χαιρόμαστε πραγματικά που βλέπουμε ότι τα δεδομένα από τον Sentinel-6 δείχνουν πολύ καλή απόδοση βάσει της επικύρωσης μέσω ανεξάρτητων μετρήσεων στο έδαφος».

Η Μόνιμη Εγκατάσταση για τη Βαθμονόμηση Αλτιμετρίας στην Κρήτη στην Ελλάδα φιλοξενεί έναν αναμεταδότη (CND1) που αποτελεί βασικό παράγοντα για την επικύρωση αυτή, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα χαμηλής ανάλυσης του Sentinel-6 είναι τα ίδια με εκείνα του Jason-3. Ο αναμεταδότης λαμβάνει το σήμα ραντάρ του Sentinel-6, το οποίο ενισχύεται και μεταδίδεται πίσω στον δορυφόρο παρέχοντας μια καλά χαρακτηρισμένη εξωτερική πηγή βαθμονόμησης.

CDN1 στην Κρήτη, διακρίνεται ο δορυφόρος

Ο Craig Donlon εξήγησε ότι «οι μετρήσεις από τον αναμεταδότη CDN1 δείχνουν ότι η απόλυτη διαφορά μεταξύ των μετρήσεων από τον Sentinel-6 και τον Jason-3 είναι μικρότερη από 2 mm, γεγονός αξιοσημείωτο για δύο ανεξάρτητους δορυφόρους που λειτουργούν σε υψόμετρο 1330 km.

«Ο καθορισμός των διαφορών μεταξύ των Sentinel-6 και Jason-3 είναι σημαντικός εάν θέλουμε να διατηρηθεί η σταθερότητα της χρονοσειράς ανόδου της στάθμης της θάλασσας από τη δορυφορική αλτιμετρία με χαμηλές αβεβαιότητες».

Από την πλευρά της NASA, η Nadya Vinogradova-Shiffer, επιστήμονας του προγράμματος της NASA για τον Sentinel-6 Michael Freilich, δήλωσε: «Η δημοσίευση των δεδομένων αυτών σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής Sentinel στη δορυφορική αλτιμετρία των ωκεανών για την επιστημονική κοινότητα της NASA και τη διεθνή Επιστημονική Ομάδα Τοπογραφίας της Επιφάνειας των Ωκεανών, οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι, έτοιμοι, και ανυπομονούν να επεκτείνουν τρεις σχεδόν δεκαετίες ανακαλύψεων στην επιστήμη των ωκεανών και του κλίματος».  

Από τις 22 Ιουνίου 2021, δύο ροές δεδομένων ύψους της επιφάνειας της θάλασσας χαμηλής ανάλυσης τίθενται στη διάθεση του κοινού. Η πρώτη είναι διαθέσιμη εντός ωρών από τη συλλογή του αλτιμέτρου Poseidon-4 του Sentinel-6 και η δεύτερη ροή έρχεται δύο ημέρες μετά την απόκτηση των δεδομένων. Η διαφορά στο πότε καθίστανται διαθέσιμα τα προϊόντα εξισορροπεί την ακρίβεια με την έγκαιρη παράδοση για εργασίες όπως η πρόβλεψη του καιρού ή η παρακολούθηση του σχηματισμού τυφώνων.  Η τρίτη ροή δεδομένων, η οποία αναμένεται να διανεμηθεί αργότερα εντός του έτους ή στις αρχές του επόμενου έτους, θα είναι η πλέον ακριβής. Δείτε βίντεο για το αλτίμετρο Poseidon-4 του Sentinel-6:

Ο Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Διάστημα, Matthias Petschke, δήλωσε: «Η προετοιμασία της αντίστασής μας και η προσαρμογή στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τις επόμενες δεκαετίες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Green Deal. Από τα σενάρια που σχεδιάστηκαν το 2015 για τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών Cop21, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το φαινόμενο της αύξησης της στάθμης της θάλασσας επιταχύνεται ταχύτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Θα επηρεάσει τις ακτές της ΕΕ τις επόμενες δεκαετίες, αυτό είναι μια βεβαιότητα και είναι κρίσιμης σημασίας για ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αποστολές Jason στο παρελθόν και τώρα οι αποστολές Copernicus Sentinel-6 αποτελούν μοναδικές λύσεις για την παροχή ακριβών πληροφοριών σχετικά με αυτήν την τάση, παρατηρώντας και παρακολουθώντας τη με ακρίβεια, καθώς και για την αποκάλυψη αυτής της ανησυχητικής επιτάχυνσης της ανόδου».