Τι είναι τα ηλεκτρισμένα σώματα; Τι είναι η ηλεκτρική δύναμη;  Πως διαπιστώνουμε αν ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο; Τι είναι το Ηλεκτρικό εκκρεμές; Ποια η εμβέλεια των ηλεκτρικών δυνάμεων;

Ενα PDF με σύνοψη της θεωρίας για τον Ηλεκτρισμό της Γ' Γυμνασίου.

 

Σχόλια