Μειώνονται τα εξεταζόμενα μαθήματα και στα ΕΠΑΛ -Τι αλλάζει