Εκτύπωση Τριβοηλεκτρικης γεννήτριας στο σπίτι!

Μια τριβοηλεκτρική νανογεννήτρια (TENG) σίγουρα ακούγεται κάτι το εξωπραγματικό αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί με την ίδια…