Ανησυχία για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ίσως προκαλούν "πνευμονοκονίαση"

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από ερευνητές της Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής Εταιρείας, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα…