Τι είναι το πρόβλημα των τεσσάρων χρωμάτων που συνάρπασε και απογοήτευσε γενιές μαθηματικών

Το πρόβλημα των τεσσάρων χρωμάτων (four-color problem) είναι πολύ εύκολο να εξηγηθεί και να κατανοηθεί, αλλά η πολύπλοκη απόδειξή…