ΦΩΤΟ2

30-01-24 Συνεργατική δράση ΥΠΑΙΘΑ και ΥΜΑ για θέματα εκπαίδευσης ασυνόδευτων ανηλίκων

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 25/01/24 του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων με τη Μονάδα Ένταξης και Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, στο πλαίσιο ανάπτυξης πρωτοβουλιών συνεργατικών δράσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εκπαίδευση προσφύγων μαθητών. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων Αστικού Ιστού Αττικής και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Παιδιών, των Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης και των Δομών Επείγουσας Φιλοξενίας Αττικής.

Στις διεργασίες των ομάδων, οι συζητήσεις επικεντρώνονταν στην κατανόηση και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη του αισθήματος του “ανήκειν” στην κοινωνία. Στόχος της συνάντησης ήταν ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των δύο Υπουργείων για την καλύτερη ανάδειξη των ζητημάτων της προσφυγικής εκπαίδευσης και την αναζήτηση λύσεων στην προοπτική λειτουργίας ενός σύγχρονου συμπεριληπτικού σχολείου. 

Την εκδήλωση έκλεισε ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας τονίζοντας τη σημασία παρόμοιων πρωτοβουλιών ως καλή πρακτική συνεργασίας των δύο Υπουργείων για την ομαλή και βιώσιμη ένταξη των προσφύγων μαθητών στην ελληνική κοινωνία.

 ΦΩΤΟ 1

Ετικέτες