ΥΠΑΙΘ 2

24-05-2023 Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης σε μαθητές και μαθήτριες για τη διάκρισή τους σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες σχολικού έτους 2022-2023

Εγκύκλιος

Υπόδειγμα Αίτησης

Ετικέτες