Νέα

Νέα και ειδήσεις από τον χώρο των Μαθηματικών και της Εκπαίδευσης

ΙΤΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «S.A.M.E.

ΙΚΥ: 26/5/2017 - Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.1298/16-2-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005810721) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

26/5/2017 - Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.1298/16-2-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005810721) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΙΚΥ: 25-5-2017 Ανακοίνωση διακοπής διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2322/10.03.2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005953297) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΙΤΥ: Π454_Εκ νέου προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπολογιστή Apple iMac και σαρωτών εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της Διεύθυνσης Εκδόσεων και σε συνέχεια της υπ. αρ. Π454/23-05-2017 απόφασης του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια Προμήθεια Υπολογιστή Apple iMac  & Σαρωτών Εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ.

Κυριάκος Μητσοτάκης για την Παιδεία: Κάνετε πειράματα, ταλαιπωρείτε μαθητές, γονείς και καθηγητές

ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ

Παρακολουθήστε live από την Ολομέλεια της Βουλής τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης».

Το βράδυ η ψηφοφορία για την κατασκευή μουσουλμανικού τεμένους στην Αθήνα

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Με τους εισηγητές των κομμάτων άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής και θα ολοκληρωθεί το βράδυ η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας με τα μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης.

ΙΤΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 29/05/2017, να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο/ους  παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιημένο λευκό φωτοτυπικό χαρτί προς ανακύκλωση.

Ειδικότερα, η πώληση / διάθεση ανακυκλώσιμου χαρτιού γεωγραφικά χωρίζεται σε Τμήματα, ως εξής:

Τμήμα Α. Νομός Θεσσαλονίκης

Τμήμα Β. Νομός Ημαθίας

ΙΚΥ: Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη της ηγεσίας στο σχολείο από το School Education Gateway. Έναρξη 29 Μαΐου 2017!

Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη της ηγεσίας στο σχολείο από το School Education Gateway. Έναρξη 29 Μαΐου 2017!

Το School Education Gateway, η Ευρωπαϊκή διαδυκτιακή πλατφόρμα για τη Σχολική Εκπαίδευση υλοποιεί μια σειρά μαθημάτων που είναι ανοικτά και δωρεάν για τους επαγγελματίες της σχολικής εκπαίδευσης και το ευρύτερο κοινό.

Γιατί ηγεσία με κοινό όραμα;

ΙΤΥ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: Eπιστρέψτε τα βιβλία σας

Άρθρο για την ανακύκλωση των σχολικών βιβλίων

http://www.kathimerini.gr/910470

Ανακοίνωση Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 10.00 π.μ, στην αίθουσα Μ2 η φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Θεωρητικής Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων & Ελέγχου» κ. Παυλίνα Παραπονιάρη, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με θέμα «Weighted configuration logic» («Ποσοτική λογική διαμόρφωσης αλληλεπιδράσεων»). Ο επιβλέπων Γεώργιος Ραχώνης, Αναπλ. Καθηγητής

ΙΤΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_Π452_22-05-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ:

 

Α)   ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ TEXNIKO ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

 

«Υποστήριξη συστήματος myschool για το 2017 - “Inschool 2017”» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

ΙΤΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_Π448_22-05-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

 

Α)   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

Ανακοίνωση Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ: Προκήρυξη μιας (1) κενής καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση – Υπολογιστικά Μαθηματικά και εφαρμογές αυτών»

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή:
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: [email protected])
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση – Υπολογιστικά Μαθηματικά και εφαρμογές αυτών»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1563)

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για την επιλογή διευθυντών

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ως κατεπείγον αναμένεται να κατατεθεί απόψε το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Eρευνας και Θρησκευμάτων για την επιλογή διευθυντών. Η συζήτηση και η ψήφισή του θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

ΙΤΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_Π445_19-05-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

Α) SENIOR TECHNICAL MANAGER (Κατηγορία: Υπεύθυνοι έργου, δράσεων, ομάδων, εμπειρογνώμονες) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

B)  DIGITAL REPOSITORIES SPECIALIST (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) –  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

ΙΤΥ: Π437/16.5.2017_Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18 για Μαθητές με Αμβλυωπία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2017-18 για Μαθητές με Αμβλυωπία» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: €80.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% (Φ.Π.Α.: €4.800,00, συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €84.800,00), κατά τις διακρίσεις της διακήρυξης.

Ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων: €60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% (Φ.Π.Α.: €3.600,00).

ΙΤΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_Π444_19-05-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

 

A)  TEAM LEADER / SENIOR SOFTWARE DEVELOPER (Πολύ εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Σε σοβαρή κατάσταση από ανακοπή ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παντής

ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤ

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παντής.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Νέα