Ανακοίνωση Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ: Σεμινάριο Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής, 16/11/2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙO  ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Αίθουσα Μ2 του Τμήματος Μαθηματικών,
3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

12:15-13:00  Χρήστος Λαμπράκης, Υποψ. Διδάκτωρ, ΑΠΘ

Τίτλος: Κατασκευή ταυτοδύναμων 2-συν-κύκλων